آخرین اخبار : 

کراس لینک کاستومایز یا اشعه درمانی سفارشی برای قوز قرنیه چیست

کراس لینک کاستومایز یا اشعه درمانی سفارشی برای قوز قرنیه چیست؟

در سیستمهای پیشرفته کراس لینک امروزه با برنامه ریزی های نرم افزاری ویژه میتوان قسمتهای خاصی از قرنیه را که ضعف بیشتری دارند بیشتر اشعه درمانی یا کراس لینک کرد اشعه درمانی کرد

اشعه درمانی یا کراس لینک سفارشی یا کاستومایز واجد مزایای ذیل     می باشد

درد و ناراحتی کمتر بعد عمل
مدت زمان کوتاه تر بهبود
عوارض کمتر مثل کدورت کمتر
احتمال عفونت بسیار ناچیز یا قابل اغماض بویژه در موارد بدون لایه برداری قرنیه یا epi-on
موفقیت بیشتر عمل

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور