آخرین اخبار : 

لازک سفارشی ترکیبی یا کامباین برای درمان قوز قرنیه خفیف چیست

لازک سفارشی ترکیبی یا کامباین برای درمان قوز قرنیه خفیف چیست؟

در این روش قبل همزمان یا بعد از عمل لازک سفارشی برای بیمار اشعه درمانی یا کراس لینک تکمیلی هم انجام میشود
از طرفی شماره چشم بیمار کاهش می یابد و از طرفی جلوی پیشرفت قوز قرنیه گرفته می شود
این روش بسیار حساس بوده نیاز به تجهیزات پیشرفته و تجربه بسیار بالای جراح دارد و توسط هر فرد و هرجایی قابل انجام نیست
به لطف خدا ما حدود ده سال است که از این روش برای درمان قوزقرنیه خفیف استفاده می کنیم و نتایج بسیار مطلوبی داشته ایم

نکته مهم این است که تشخیص اینکه چه بیماری می تواند این عمل را انجام دهد صرفا پس از معاینه و تصویربرداریهای تکمیلی قابل انجام است و بدون معاینه توسط استاد امکان انجام عمل و شرایط آن امکان پذیر نیست

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور