آخرین اخبار : 

CAIRS

علاوه بر اینCAIRS یا همان رینگ بافتی بر خلاف پیوند لایه قدامی قرنیه یا DALK از محور بینایی محافظت می کند و از آستیگماتیسم منظم و نامنظم ناشی از بخیه جلوگیری می کند. همچنین از ایجاد برش بزرگ و عمیق روی قرنیه و همچنین مشکلات مربوط به بخیه و سطح قرنیه جلوگیری می کند. از آنجایی که شبکه عصبی قرنیه به صورت محیطی و در سطوح مختلف در DALK شکسته می شود، خطر بیشتری برای مشکلات مربوط به سطح مانند خشکی چشم، کراتیت نوروتروفیک و نقص اپیتلیال پایدار که در پیوند قرنیه وجود دارد، که در CAIRS صدق نمی کند. CAIRS همچنین به دلیل حجم بسیار کم انتقال استرومایی در مقایسه با DALK، خطر رد کمتری دارد.فقدان انتقال اپیتلیال یا اندوتلیال، جمعیت مجدد کراتوسیت از استرومای میزبان به مقدار کمی از بافت CAIRS، آنتی ژنی ناچیز، بخش‌های حلقه درون استرومال آلوژنیک قرنیه دوردستC.A.I.R.S173 قرار دادن CAIRS از رگ‌های خونی لیمبوس و لیمبال و فقدان بخیه و در نتیجه عروقی شدن ناشی از بخیه از دیگر عوامل کاهش خطر رد پیوندمی‌باشد. عدم وجود مسائل مربوط به محور بینایی و مانند مواردی که ممکن است در DALK دیده شود مزیت دیگری است. در احتمال دور بودن کدورت قرنیه یا رد شدن CAIRS، به دلیل قرار نگرفتن آنها در محور بینایی، و اینکه هیچ تاثیری بر کاهش حدت بینایی ندارد از جمله مزایای CAIRS میباشد

پاسخ همه  سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

پروفسور دکتر مهرداد محمدپور