آخرین اخبار : 

دیابت وبیماری چشم

تاری دید و پیش دیابت

یکی از آن نشانه ها، تاری دید است هر دو بیماری پیش دیابت و دیابت تأثیر منفی بر توان بینایی دارند هنگامی که مقدار قند خون نوسان داشته باشد موجب می شود مایع به عدس چشمها نفوذ پیدا کند. فاکتورهای مختلفی موجب تاری دید ...

علائم افزایش قند

علائم افزایش قند خون عبارتند از: پر ادراري، پرنوشی، کاهش وزن (بعضی اوقات حتی با وجود بر خوري )، اختلال دید، اختلال رشد، زخمهاي دير بهبود یابنده  و آسیب پذیری در براير و بعضی عفونتها عوارض حاد مهلك دیابت کنترل نشده عبارتند از: بيماري ...

دیابت چیست؟

بیماری قند با دیابت یکی از شایعترین بیماری های متابولیکی است. علامت مشخصه آن میزان قند خون بالاي 120 میلی گرم در دسي ليتر در حالت ناشتا است و از دیگر نشانه هاي آن برخوري و پرنوشی است. دیابت در ...

ویدیو فیلم خونریزی داخل چشمی وتزریق داخل چشمی

خونریزی های داخل چشمی وتزریقات داخل چشمی توضیحات جراح فوق تخصص چشم یکی از شایعترین علل خونریزی داخل چشمی بیماری قند یا دیابت DIABETES و فشار خون است. مهمترین اقدام درمانی کنترل بیماری زمینه ای مانند بیماری قند و فشارخون است. در موارد خونریزی های خفیف ...

ویدیو فیلم بیماری چشم در مرض قندی یا رتینوپاتی دیابتی

Diabetic Retinopathy بیماری قند یا دیابت می تواند همه قسمت های چشم را درگیر کند. این بیماری از قسمت های قدامی و قرنیه تا قسمت های خلفی یا شبکیه را درگیر می کند. مهمترین قسمتی که درگیر می شود شبکیه یا رتین Retin است. در ...
دکتر مهرداد محمدپور