عینک

شناخت عینک آفتابی

نحوه شناخت عینک آفتابی استاندارد بهترين راه شناخت عینک های استاندارد، استفاده از دستگاه UV متر یا دستگاه فوتومتر است […]

عینک بلوکات

blue cut lenses

به طور فزاینده، مردم از طریق فناوری روزمره در معرض نور آبی قرار می گیرند. مطالعه مرکز تحقیقات پیو 2015

روش های برداشتن عینک

روش های برداشتن عینک وخلاص شدن ازعینک چیست؟ روش های برداشتن عینک به دو دسته کلی تقسیم میشود.روش های لیزری

پیمایش به بالا