آخرین اخبار : 

لیزرچشم

جراحی چشم با لیزر چیست ؟

جراحی چشم با لیزر چیست ؟ اولین بار لیزر در پزشکی و روی انسان بر روی چشم انجام شد امروزه لیزرهای بسیار متنوعی برای جراحی قسمتهای مختلف چشم به کار می رود که شامل قرنیه شبکیه مردمک و پلکها می شود مهمترین و ...

کراس لینک کاستومایز یا اشعه درمانی سفارشی برای قوز قرنیه چیست

کراس لینک کاستومایز یا اشعه درمانی سفارشی برای قوز قرنیه چیست؟ در سیستمهای پیشرفته کراس لینک امروزه با برنامه ریزی های نرم افزاری ویژه میتوان قسمتهای خاصی از قرنیه را که ضعف بیشتری دارند بیشتر اشعه درمانی یا کراس لینک کرد ...

فرق لیریک Liric و لیزیک چیست؟

در عمل لیریک که عمل جدیدتری می باشد به کمک لیزر فمتوسکندمی توان بدون اینکه بافت قرنیه برداشته شود یا فلپی ایجاد شود با تغییر در ضریب شکست قرنیه یا لنز داخل چشمی عیوب انکساری چشم را اصلاح نمود . به علت عدم ...

What is Liric eye surgery

What is Liric eye surgery By Professor Mehrdad Mohammadpour :MD Cornea and Refractive Surgeo Its a non-invasive femtosecond assisted refractive surgery that corrects refractive errors to get rid of glasses without ablation of corneal tissue.It can also correct the intraocular lens power .It can be used ...

هزینه عمل لیزیک ولازک چشم

هزینه عمل لیزیک ولازک چشم چقدر است؟ جراحی چشم بالیزر برای حذف یا کاهش نیاز به عینک راه های مختلفی دارد.که شایعترین ان ها پی آرکیPRK EYE SURGERY لازکLASEK لیزیکLASIK فمتولیزیکFEMTOLASIK اسمایل چشمRELEX SMILE EYE SURGERY ولنزهای داخل چشمیINTRAOCULAR LENS میباشد. که هرکدام منافع ومضار خود را دارد وقاعدتا هزینه ...

لیزر چشم

اعمال جراحی لیزری چشم چیست؟ کلیه اعمال جراحی که به کمک لیزر انجام میشود عمل لیزر چشم نامیده میشود. اولین مورد استفاده از لیزر در بدن انسان در چشم انجام شد و روز به روز رو به گسترش میباشد وشامل: لیزرهای قرنیهCORNEA شبکیهRETIN آب مرواریدCATARACT آب سیاهGLUCOMA میباشد.بیشترین مورد ...
دکتر مهرداد محمدپور