آخرین اخبار : 

متخصص چشم

مشاوره تلفنی ودرفضای مجازی لیزیک لازک فمتولیزیک قوز قرنیه وآب مروارید

آیا میتوانم تلفنی یا از طریق شبکه های اجتماعی ودر فضای مجازی مثل تلگرام Telegram یا اینستاگرام Instagram مشاوره برای عمل لیزیکLasik,لازک Lasek,فمتولیزیکFemto Lasik,ریلکس اسمایل Relex Smile, پی آرکیPRK,قوز قرنیه Keratoconus,آب مروارید Cataract انجام دهم یا باید حضوری مراجعه کنم؟ من ...

بهترین دکترچشم و جراح فوق تخصص عمل مجدد پس از لیزیک ولازک

بهترین متخصص چشم پزشک وجراح فوق تخصص عمل مجدد لیزیک ولازک: چندسال پیش عمل لیزیک Lasik کردم الان شماره چشمم برگشته میخواستم ببینم آیا میتونم دوباره عمل کنم وبهترین جراح چشم پزشک برای عمل مجدد بعداز لیزیک کیست؟ بایدمعاینات کامل و تصویربرداری ...

چشم پزشک،متخصص چشم،فوق تخصص چشم

چشم پزشک،متخصص چشم وفوق تخصص چشم: چشم پزشکی شاخه ای ازعلم پزشکی است که با بیماریها وفیزیولوژی چشم و کاسه چشم Orbit درارتباط است.چشم پزشک Ophthalmologist یا متخصص چشم متخصص در بیماری های چشم وجراحی های مربوط به چشم است. چشم پزشک ...

آنچه قبل ازهرنوع عمل جراحی چشم باید بدانید

آنچه قبل ازهرنوع عمل جراحی چشم باید بدانیم.شرایط لازم برای عمل لیزیک Lasik.لازک Lasek, فمتولیزیک Femto Lasik,رلکس اسمایل Relex Smile و لنزهای داخل چشمی IOL آب مرواریدCataract,پیرچشمی Presbyopia, تزریق داخل چشمی، قوز قرنیه Keratoconus, حلقه داخل قرنیه Ring، پیوند قرنیه ...

بهترین دکترچشم ومتخصص چشم برای لیزیک ولازک

بهترین دکترچشم پزشک ومتخصص چشم برای لیزیک لازک فمتولیزیک رلکس اسمایل وپی آرکی کیست؟ بهترین چشم پزشک ومتخصص چشم برای لیزیک Lasik,لازک Lasek,فمتولیزیک Femto Lasik ,پی آرکی PRK و رلکس اسمایل Relex Smile پزشکی است که سابقه بیشتر همراه با عوارض ...

همه چیز درباره چشم وجراحی های چشم

همه چیز درباره چشم وجراحی های چشم: آنچه باید راجع به چشم  Eye و جراحی های چشم Eye surgery بدانیم را در لینک LASIK20.COM جستجو کنید.
دکتر مهرداد محمدپور