آخرین اخبار : 

چشم پزشک

CAIRS

علاوه بر اینCAIRS یا همان رینگ بافتی بر خلاف پیوند لایه قدامی قرنیه یا DALK از محور بینایی محافظت می کند و از آستیگماتیسم منظم و نامنظم ناشی از بخیه جلوگیری می کند. همچنین از ایجاد برش بزرگ و عمیق ...

درج کایر

این روش تحت بی حسی موضعی انجام می شود. فمتوثانیه با لیزر تشریح شد کانال ها یا کانال هایی که به صورت دستی برش داده شده اند در بیماران کراتوکونیک تهیه می شوند چشم بسته به نیاز بیمار، یا تک سگمنت یا ...

تغییرات متابولیک و شیمیایی

سطوح تغییر یافته متابولیت ها از جمله اسیدهای کربوکسیلیک و استرول ها با استرس اکسیداتیو و التهاب همراه است. ارزیابی تغییرات متابولیک با تغییرات در بازسازی ECM در KC، می‌تواند به شکل‌گیری استراتژی‌های مدیریتی جدیدتر برای KC کمک کند. مس می ...

بیومارکرهای قوز قرنیه

چشم‌های قوز قرنیه تقریباً در تمام لایه‌های قرنیه از جمله اپیتلیوم، لایه بومن و استروما تغییرات ریزساختاری را نشان می‌دهند. لایه اشک، زلالیه، سرم و حتی بزاق بیماران KC نیز مورد مطالعه قرار گرفته و تغییراتی در ترکیب نسبت به ...

آزادسازی واسطه های التهابی

همانطور که قبلاً بحث شد، چندین مطالعه افزایش سطح آنزیم های پروتئولیتیک و مولکول های التهابی را در لایه اشکی و قرنیه بیماران کراتوکونیک نشان داده اند. اینها عبارتند از MMP-1، MMP3، MMP-7، MMP-13، اینترلوکین (IL)-4، -5، -6، -8، فاکتور ...

افزایش دمای اپیتلیال قرنیه

دمای سطح قرنیه (اپیتلیال) در حین بسته شدن پلک به دلیل 1) مهار اتلاف حرارت از طریق تبخیر از سطح چشم و 2) نزدیکی قرنیه به عروق ملتحمه پالپبرال (دمای خون 38.8 درجه سانتیگراد) افزایش می یابد. این افزایش دما ...
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور