آخرین اخبار : 

کور رنگی

کور رنگی

کوررنگی کوررنگی در سال ۱۷۹۴ توسط شیمیدانی بنام جان دالتون، که خود به آن مبتلا بود کشف شد، با این حال علت آن تنها با پیشرفت علم ژنتیک در قرن بیستم مشخص شد. این اختلال به افتخار کاشف آن دالتونیسم نیز ...
دکتر مهرداد محمدپور