آخرین اخبار : 

گلوکوم یا آب سیاه

آب سیاه(گلوکوم)وروزه داری

آیا در آب سیاه یا گلوکوم Glaucoma میتوان روزه گرفت Fasting؟ به متخصص چشم پزشک خود مراجعه وبا ایشان مشورت فرمایید.

گلوکوم یا آبسیاه چیست؟

تعریف گلوکوم یاآب سیاهGlaucomaبه زبان ساده: گلوکوم بیماری است که به عصب چشمOptic nerve آسیب وارد میکند .این بیماری زمانی اتفاق میفتد که مایع موجود درقسمت قدامی چشم موجب بالارفتن فشار چشم شده وبه عصب چشم صدمه بزند. گلوکوم چه اهمیتی دارد؟ گلوکوم یکی از ...
دکتر مهرداد محمدپور