آخرین اخبار : 

جایگذاری Intacs

برای جایگذاری Intacs، کانال را می توان به صورت مکانیکی یا با لیزرfemtosecond در عمق 70-75 درصد از حداقل فشارسنج در محل جایگذاری ایجاد کرد. برخی از مطالعات نتایج بینایی خوبی را با استفاده از روش مکانیکی گزارش کرده اند، ...

معیارهای انتخاب بیمار برای کاشت…

معیارهای انتخاب بیمار برای کاشت Intacs شامل کاهش شدید بینایی، فقدان بینایی عملکردی با اصلاح عینک یا لنز، حداقل سن 21 سال، قرنیه مرکزی شفاف، حداقل ضخامت قرنیه mµ 400، و نهایتاً باقی ماندن نفوذ کراتوپلاستی (PK) به عنوان تنها ...

پیوند عرضی کلاژن قرنیه

پیوند عرضی کلاژن قرنیه (CXL) یک روش تهاجمی جدید برای اصلاح ساختار استرومی قرنیه است که اخیراً توسط سازمان غذا و دارو (FDA) برای مدیریت موارد پیشرفته قوز قرنیه تأیید شده است. این روش بر تعامل بین UVA در طول ...

PRK به تنهایی می تواند…

McQuaid و همکاران، یک مطالعه پیگیری 6 ساله انجام دادند و مشاهده کردند که صاف شدن قرنیه در 70 درصد موارد بیش از 2.0 دیوپتر (D) بوده و قدرت بینایی بهبود یافته است. نویسندگان همچنین بیان می کنند که PRK ...

لنزهای RGP

مطالعات نشان می دهد که لنزهای RGP مختلف از نظر نتایج بینایی تفاوتی ندارند ، اما لنزهای خاصی مانند Rose K می تواند در ساعت های طولانی برای بیمار راحت تر باشد و قابل تحمل تر است  از نسل جدید ...

سیستم های مختلف درجه بندی برای درجه بندی قوز قرنیه

سیستم های مختلف درجه بندی برای درجه بندی قوز قرنیه در دسترس هستند. مهمترین آنها شامل سیستم طبقه بندی Amsler-Krumeich است که موارد را بر اساس میزان نزدیکبینی و آستیگماتیسم، ضخامت قرنیه یا زخم و K-Reading مرکزی طبقه بندی می ...
دکتر مهرداد محمدپور