آخرین اخبار : 

لازک سفارشی یاکاستومایزچیست وچه مزیتی برلازک معمولی دارد؟

لازک سفارشی یا کاستومایز چیست وچه مزیتی بر

لازک معمولی دارد؟

امروزه با استفاده از تکنولوژی روز به جای اینکه فقط شماره چشم بیمار وارد دستگاه لیزر شود کلیه مشخصات چشم به ویژه انحنای قرنیه در نقاط مختلف و اعوجاجهای چشمی و سایر مشکلات نادرستیهای شکست را به دستگاههای لیزر بسیار پیشرفته می دهند و سپس توسط نرم افزارهای سفارشی یا کاستمایز تراش ویژه قرنیه متناسب با شرایط چشم داده میشود

مزایای لازک سفارشی یا کاستومایز عبارتست از
تراش کمتر و بهینه قرنیه
نتایج بهتر بینایی
طول دوره نقاهت کمتر
متناسب برای قرنیه های نازک و قوز قرنیه خفیف
درد و ناراحتی کمتر بعد از عمل
عوارض کمتر
نکته مهم این که لازک سفارشی یا کاستمایز باید حتما توسط فردی انجام شود که سابقه و تجربه زیادی در این نوع عمل داشته باشد در غیر این صورت نتایج مطلوب فوق را نخواهد داشت

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور