آخرین اخبار : 

دسته‌بندی نشده

انواع انحرافات چشم

1.ایزوتروپیا (انحراف چشم به داخل) : ایزوتروپی حالتی است که در آن در نگاه مستقیم به روبرو ، چشم به سمت داخل چرخیده است .این نوع انحراف شایعترین نوع استرابیسم در شیرخواران است .   2.اگزوتروپیا(انحراف جشم به خارج):نوع دیگری از انحرافات ...

چهارشنبه بیستم شهریور

      به منظور رفاه حال بیماران عزیز چهارشنبه بیستم شهریورماه مطب چشم پزشکی دایر می باشد جهت هماهنگی با پذیرش ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

رزومه آقای دکتر مهرداد محمدپور

1.در سال 1368 به عنوان نفر اول از کالج البرز فارغ التحصیل شدند و در همان سال در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بعنوان دانشجوی پزشکی پذیرفته شده و ادامه تحصیل دادند. در سال 1378 به عنوان دانشجوی ممتاز از دانشگاه فارغ التحصیل شدند و ...
دکتر مهرداد محمدپور